Petra Laktišová, PCC

Profesionálna koučka a mediátorka

Kto som ako človek? 

Kto som ako profesionál?

Aké sú moje silné stránky?

Kam vlastne smerujem? 

Ako žiť zmysluplný život? 

Aké vzťahy chcem vytvárať? 

Ako zvládať svoje interakcie a konflikty?

Ako lepšie spolupracovať doma, v práci?

 

 

To sú, v skratke, moje témy. Ak sú pre Vás aktuálne, rada Vás nimi budem sprevádzať, je to moja vášeň. 

01.02.2022-L-P-270_pp

O MNE

Som profesionálna koučka s certifikáciou PCC (Professional certified coach), ktorú mi v roku 2021 udelila ICF (International Coaching Federation) a mám odkoučovaných 1100+ hodín.

Som mediátorka, registrovaná v zozname mediátorov vedeným MS SR. 200-hodinový výcvik mediátora som absolvovala v Centre ďalšieho vzdelávania UK, ukončila som ho v roku 2021 a mediácie vykonávam od februára 2022.

Som certifikovaná konzultantka inovatívnej psychometriky Lumina Spark a Lumina Emotion. Výcvik a certifikáciu som absolvovala na jar 2022.

Som právnička s viac ako 13 ročnou praxou. Počas štúdia a na začiatku praxe som pôsobila krátko v advokácii, neskôr 4 roky v Slovenskej sporiteľni a väčšinu svojho právnického profesionálneho života som pracovala v spoločnosti Slovak Telekom, z toho 6 rokov ako manažér a senior manažér právneho oddelenia.

Som partnerka a hrdá mama. Mám dve šikovné deti, vďaka ktorým sa o sebe veľa učím a popri výchove ktorých som sa odhodlala splniť si sen, zmeniť profesiu a známe pracovné prostredie a vybrať sa novou životnou cestou do neznáma.

S koučingom som sa prvýkrát stretla v roku 2011 ako klient, neskôr ako manažér a očaril ma natoľko, že sa mu venujem aj profesionálne od roku 2015.

 

Šesť rokov som pôsobila najmä ako interný korporátny kouč v spoločnosti Slovak Telekom. Mojimi klientmi boli rôzni zamestnanci spoločnosti, ktorí prichádzali so svojimi témami z pracovného aj osobného života. Popri tom som 3 roky viedla skupinové koučovacie stretnutia pre mamy v Materskom centre Budatko a v štúdiu DanceKids v Bratislave.

 

Od februára 2022 pôsobím ako profesionálny kouč a mediátor na vlastnej nohe. Pracujem s privátnymi aj firemnými klientmi. Individuálne, s pármi, so skupinami alebo s tímami. Vždy podľa toho, aká je potreba klienta a aký prístup je najvhodnejší.

 

Absolvovala som viacero výcvikov a vzdelávaní, ktoré vo veľkej miere ovplyvnili to, ako s klientmi pracujem:

2015Integrative Coaching and Core Competencies (Dalibor Bednařík, PCC, doubleB, s.r.o.). U Dalibora Bednaříka som potom absolvovala niekoľko nadstavieb k základnému výcviku, ako aj skupinových supervízií. 

2016Group and Team Business Coaching (Business Coaching College)

2018 – CAT Facilitátorský výcvik (interný rozvoj Slovak Telekom, trénerka Hana Levová)

2020Kids Skills (Dalet Institut)

2021Brief Coaching PLUS (Solutionsurfers)

2021  – Mediátor, akreditovaný výcvik (Centrum ďalšieho rozvoja UK)

2021Professional Certified Integrative Coach (Dalibor Bednařík, PCC, doubleB, s.r.o.)

2022Lumina Learning Practitioner (Lumina Spark + Lumina Emotion)

2022Koučing párov (Katarína Baginova – KB education, s.r.o.)

2022Systemika v živote a Kniha v praxi (ISPAK + Dalibor Bednařík Coaching Academy)

2024Systemický koučing (ISPAK + Dalibor Bednařík Coaching Academy)

Som členom ICF (Medzinárodná federácia koučov), SAKO (Slovenská asociácia koučov).  Pri výkone koučovacej profesie sa riadim Kľúčovými kompetenciami koučov a Etickým kódexom ICF. V roku 2021 som splnila komplexné podmienky stanovené ICF pre získanie certifikátu Professional Certified Coach (PCC). Nižšiu úroveň certifikácie, Associated certified coach (ACC) som získala ešte v roku 2017.

Som členom ARMS (Asociácia rodinných mediátorov Slovenska) a pri výkone činnosti mediátorky riadim sa Európskym kódexom správania pre mediátorov.

Svoje vedomosti a zručnosti si pravidelne rozširujem formou rôznych školení, tréningov, webinárov, supervíziou, mentoringom a samoštúdiom odbornej literatúry.

REFERENCIE

VZDELANIE

KONTAKT

Petra Laktišová

Email: info@petralaktisova.sk

Tel: +421 903 290 466

IBAN: SK76 1100 0000 0029 4812 3143

Termín individuálneho koučingu si môžete objednať tu:

Ak sa chcete pred objednaním niektorej služby dozvedieť viac, ponúkam Vám možnosť bezplatnej 20 minútovej konzultácie so mnou, kde Vám rada zodpoviem na Vaše otázky. Môžete si ju objednať tu: