TÍMOVÝ KOUČING

Tímový koučing je podporným rozvojovým nástrojom pre tímy, ktoré spolu pracujú. Prostredníctvom tímového koučingu sa tím ale aj jednotlivci v ňom posúvajú smerom k vytýčeným cieľom prostredníctvom konkrétnych krokov dohodnutých v rámci koučingu. Výbornými pomocnými nástrojmi, ktoré využívam aj pri tímovom koučingu, sú nástroje Lumina Learning.

Viac o Lumina Learning produktoch nájdete tu.

Tímový koučing je prostriedkom k zlepšovaniu atribútov fungovania tímu, ktoré priamo vplývajú na jeho výkonnosť, napríklad:

Konkrétne prevedenie a cenové podmienky tímového koučingu sa určujú podľa konkrétneho zadania, ktoré má byť tímovým koučingom naplnené.

 

Ak máte záujem o službu Tímový koučing, ponúkam Vám možnosť využiť bezplatnú 30 minútovú konzultáciu so mnou. Môžete si ju objednať tu: