KOUČING

Koučing pomáha dostať sa odtiaľ, kde sa momentálne nachádzate, tam, kde chcete byť. V tomto procese Vám ako kouč neradím, pretože mám úprimnú dôveru v to, že Vy disponujete svojimi unikátnymi vnútornými zdrojmi a sám hlboko v sebe dokážete rozpoznať to najlepšie riešenie. Ja Vám k tomu pomôžem svojím sprevádzaním pomocou rešpektujúceho postoja, aktívneho počúvania, silných otázok prebúdzajúcich Vaše dôležité uvedomenia a povzbudením k realizácii Vami zvoleného riešenia.

Koučing je účinná metóda osobného rozvoja, prebiehajúca formou partnerského rozhovoru. Jej cieľom je pomôcť Vám:

Dôležité upozornenie:

Na to, aby bol koučing pre Vás vhodný a aj účinný, je potrebné splniť jednu základnú podmienku. Pripustiť, že bez Vášho pričinenia to nepôjde. Bez toho, aby ste mali chuť niečo skutočne urobiť a zmeniť to, čo žijete, sa zmena neudeje.

Základné princípy mojej práce počas koučingu: