PSYCHOMETRIKA

Lumina Learning ponúka moderné psychometrické nástroje, ktoré sú prístupné pre všetkých a bez akéhokoľvek škatuľkovania odhaľujú dynamickú osobnosť človeka v celej jej hĺbke. Na základe toho umožňujú podporiť klienta v zmysluplnom osobnostnom raste, ako aj v schopnosti vedieť sa lepšie prispôsobiť a vybudovať si silné vzťahy v súkromí aj v pracovnej oblasti.

LUMINA SPARK

Lumina Spark poskytuje personalizovaný portrét celej osobnosti. Hovorí priamo k ľuďom prostredníctvom ich unikátneho portrétu o nich samých, nie o podobných ľuďoch. Model je jednoduchý, jasný a zrozumiteľný, no napriek tomu preniká do hĺbky a priamo meria 72 osobnostných kvalít.

 

Spoznajte samého seba do hĺbky, odhaľte skrytý potenciál a naučte sa lepšie pracovať pod tlakom. Objavte praktické riešenia pre lepšiu komunikáciu, tímovú prácu a vedenie. Objavte svoju vnútornú „iskru“ (spark) a zvýšte svoj potenciál.

LUMINA EMOTION

Lumina Emotion nás učí, ako efektívne ovládať svoju osobnosť a tým sa prispôsobiť meniacim sa požiadavkám bez ohľadu na naše prirodzené kvality. Dáva nám schopnosť vybrať si reakciu na určitú situáciu. Podporuje lepšiu emocionálnu inteligenciu, adaptabilitu a vytrvalosť.

 

Emocionálna inteligencia sa v súčasnosti považuje za jednu z najdôležitejších kompetencií pre úspech v práci a celkovo pre spokojný život. Lumina Emotion sa zameriava na pochopenie, prispôsobenie a zvládanie každodenných emócií za účelom navodenia efektívneho myslenia a zmysluplného správania.

Lumina Spark aj Lumina Emotion ponúkajú detailný a prehľadný personalizovaný portrét vytvorený na základe Vašich odpovedí v dotazníku. Dôležitým krokom je interpretácia portrétu, ktorú Vám poskytnem. 

Keďže portrét je len podklad pre hĺbkové porozumenie a ďalšiu prácu na sebe, pre to, aby ste s portrétom vedeli pracovať v kontexte svojich životných situácií, je vhodné, aby nasledovali viaceré  stretnutia. Ich počet závisí od Vašich možností a potrieb. V tabuľke nájdete základnú ponuku balíčkov Lumina:

 

Ak Vás služba Lumina Spark alebo Lumina Emotion zaujala a chcete sa dozvedieť viac, ponúkam Vám možnosť bezplatnej konzultácie, kde Vám rada zodpoviem na Vaše otázky: