Petra Laktišová, PCC

INDIVIDUÁLNY KOUČING

Individuálny koučing je vhodným nástrojom osobnostného rastu v pracovnej aj súkromnej oblasti. Často sa riešená téma prelína obidvomi oblasťami. Každý klient je jedinečný, preto pracujem s rôznymi témami a motívmi pre ich riešenie. Napríklad:

Ak ste sa spoznali v aspoň jednej situácii a chcete na nej aktuálne pracovať, príďte si individuálny koučing vyskúšať.

Hĺbkové zmeny v našich životoch vyžadujú čas a priestor na uvedomenia a práci s nimi. Preto ponúkam Individuálny koučing ako ucelený program, pozostávajúci z 3 alebo 6 stretnutí (v závislosti od konkrétnej témy a času potrebného na jej preskúmanie a dosiahnutie želaného výsledku). Stretnutia sú vo frekvencii 1 alebo 2 týždňov, zvyčajne v rovnakom čase. 1 stretnutie trvá cca 75-90 minút. Prebieha osobne alebo online, podľa Vášho výberu.

Čo sa týka priebehu stretnutí, môj prístup je flexibilný a prispôsobujem ho typu klienta, jeho aktuálnej situácii a potrebám. Vždy tak, aby bol naplnený zámer a cieľ klienta.

Na prvom koučingovom stretnutí si dohodneme pravidlá a podmienky našej spolupráce tak, aby Vám prinášala maximálny úžitok. Stanovíme si cieľ, ktorý chcete na konci našej spolupráce dosiahnuť a tomu prispôsobíme plán stretnutí. Na každom stretnutí budeme monitorovať, ako sa Vám darí pri napĺňaní krokov, ktoré ste si naplánovali, aké nové uvedomenia ste získali pri ich realizácii a aký to má vplyv na stanovený cieľ a na Váš život ako taký.

Ak to bude vhodné pre Vami riešenú tému, počas našich stretnutí budeme kreovať Váš koučovací plán so zápisom dôležitých myšlienok a uvedomení, ktoré boli obsahom nášho stretnutia. Tento plán budeme postupne upravovať a dopĺňať tak, aby ste mali počas našej spolupráce ale aj po jej skončení k dispozícii výsledky svojej práce na sebe a mohli sa k nim vracať a čerpať z nich aj neskôr na Vašej ďalšej ceste životom.

Cena pre privátnych klientov platná od 1.2.2024:

Balíček 3 stretnutí

390 EUR - osobne / 340 EUR - online

Balíček 6 stretnutí

660 EUR - osobne / 590 EUR - online

Po prvom stretnutí sa môžete rozhodnúť nepokračovať v balíčku a zaplatiť iba za jedno stretnutie, ktorého cena je 150 eur pri osobnom stretnutí a 130 eur pri online stretnutí. 

Ak sa chcete uistiť, že je Individuálny koučing vhodná služba pre Vás alebo si chcete so mnou dohodnúť termín a miesto prvého stretnutia, ponúkam Vám možnosť využiť bezplatnú 20 minútovú konzultáciu so mnou. Môžete si ju objednať tu: